18 มีนาคม 2552

Walking Iris สีเหลือง
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Neomarica longifolia
กำลังเบ่งบานที่บ้านชมภู จากเดิมมีไม่กีต้น ตอนนี้เป็นกอใหญ่เลยค่ะ\
ตูม ๆ


ตูม มาเป็นคู่บานแฉ่งรับตะวัน